Byłam już na konsultacjach w dwóch gabinetach lekarskich. Każdy z lekarzy dobrał mi inne implanty, kogo mam słuchać?

Przede wszystkim należy kierować się do gabinetów, w których pracują lekarze posiadający specjalizację z zakresu chirurgii plastycznej i są zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Dobór implantów to sprawa bardzo indywidualna i trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników.

Orientacyjną wielkość implantów można ocenić przed zabiegiem operacyjnym, a właściwy dobór implantów odbywa się w czasie zabiegu operacyjnego – to warunki anatomiczne są głównym decydentem.

Dr Artur Śliwiński – Szczecin