Czy nurkowanie na dużych głębokościach z implantami Mentor jest bezpieczne?

Implanty firmy Mentor są jednymi z najlepiej przebadanych implantów piersiowych na świecie. Według prawa Kanadyjskiego Mentor musiał przeprowadzić badania „statycznego pęknięcia”. W tym badaniu należy przyłożyć na implant duże ciśnienie do momentu jego pęknięcia. W większości naszych implantów wartość nacisku do momentu pęknięcia wyniosła 600 kg.

Taki wynik zapewnia możliwość nurkowania na dużych głębokościach bez obawy pęknięcia implantu. W przypadku implantów wypełnianych roztworem fizjologicznym soli małe bąbelki powietrza mogą się pojawić w implancie w momencie dekompresji, jednakże po kilku dniach bąbelki znikają.

Anna Siarkiewicz-Wittliff – Prezes Zarządu PAD Technologies