Czy to prawda, że po wszczepieniu dużych implantów dłużej dochodzi się do siebie?

Planuję zabieg powiększenia piersi i chciałabym mieć wszczepione duże implanty (powyżej 500cc). Czy to prawda, że po wszczepieniu dużych implantów dłużej dochodzi się do siebie?

Przyjmuje się, że podczas pierwszej operacji nie powinno się stosować implantów większych, niż takie, które powodują powiększenie piersi o dwa rozmiary. W praktyce oznacza to stosowanie implantów w zakresie rozmiarów 350 – 400 ml. O możliwości zastosowania większych implantów decyduje specjalista na podstawie aktualnej wielkości piersi, przebytych operacji piersi, anatomii i stanu tkanek, ogólnej budowy ciała. Jeżeli nie ma przeciwwskazań to w nielicznych, wybranych przypadkach można zastosować większe implanty.

W pozostałych należy wykonać powiększenie piersi dwuetapowo, najpierw stosując implanty mniejsze, a następnie ostateczne. Zawsze należy pamiętać o zachowaniu proporcji ciała po operacji. Wykonanie operacji jednoczasowo powoduje znaczne zwiększenie się możliwości wystąpienia powikłań.

Dr Piotr Skupin – Poznań